כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
726
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
27.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
המעין 19
כתובת למכתבים:
המעין 19, גבעתיים
מיקוד:
5337515
טלפון:
03-5719678
פקס:
03-5717088
מנהל/ת:
רוית סירי
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
726
בנים:
380
בנות:
346
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 48 45 31.0
ב 4 55 53 27.0
ג 3 34 35 23.0
ד 3 51 44 31.7
ה 4 59 49 27.0
ו 3 51 41 30.7
ז 3 37 44 27.0
ח 3 45 35 26.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017