כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
661
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
28.7
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
הכנסת 6
כתובת למכתבים:
הכנסת 6, גבעתיים
מיקוד:
53380
טלפון:
03-7319061
פקס:
03-5722245
דוא"ל:
rachelisar1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אירנה גביזון
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
661
בנים:
308
בנות:
353
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 50 63 28.3
ב 3 39 53 30.7
ג 4 43 41 21.0
ד 3 38 47 28.3
ה 3 41 46 29.0
ו 2 38 35 36.5
ז 2 26 34 30.0
ח 2 33 34 33.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016