כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
742
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
הכנסת 6
כתובת למכתבים:
הכנסת 6, גבעתיים
מיקוד:
5338003
טלפון:
03-7319061
פקס:
03-5722245
מנהל/ת:
יעל אהרונוביץ
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
742
בנים:
369
בנות:
373
כיתות:
25
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 42 52 31.3
ב 3 57 38 31.7
ג 4 56 50 26.5
ד 4 48 56 26.0
ה 3 42 48 30.0
ו 4 44 39 20.8
ז 3 38 47 28.3
ח 3 42 43 28.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017