כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
694
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
28.9
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
הכנסת 6
כתובת למכתבים:
הכנסת 6, גבעתיים
מיקוד:
53380
טלפון:
03-7319061
פקס:
03-5722245
מנהל/ת:
אירנה גביזון
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
694
בנים:
328
בנות:
366
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 53 49 34.0
ב 4 48 62 27.5
ג 3 40 50 30.0
ד 4 43 40 20.8
ה 3 37 48 28.3
ו 3 43 49 30.7
ז 2 38 35 36.5
ח 2 26 33 29.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017