כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
733
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
28.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
הכנסת 6
כתובת למכתבים:
הכנסת 6, גבעתיים
מיקוד:
5338003
טלפון:
03-7319061
פקס:
03-5722245
מנהל/ת:
אירנה גביזון
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
733
בנים:
366
בנות:
367
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 56 42 32.7
ב 4 57 53 27.5
ג 4 47 61 27.0
ד 3 40 47 29.0
ה 4 43 40 20.8
ו 3 38 48 28.7
ז 3 45 44 29.7
ח 2 40 32 36.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017