כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
660
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1960
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
התע"ש 22
כתובת למכתבים:
התע"ש 22, גבעתיים
מיקוד:
53398
טלפון:
03-7313332
פקס:
03-7322314
דוא"ל:
daliadod@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
רונית אורית גרייף
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
660
בנים:
321
בנות:
339
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 48 63 27.8
ב 3 52 45 32.3
ג 3 44 45 29.7
ד 4 38 50 22.0
ה 4 46 50 24.0
ו 2 39 32 35.5
ז 2 15 30 22.5
ח 2 39 24 31.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016