כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
734
כיתות:
28
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
1960
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
התע"ש 22
כתובת למכתבים:
התע"ש 22, גבעתיים
מיקוד:
5339801
טלפון:
03-7313332
פקס:
03-7322314
מנהל/ת:
מזל שלו
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
734
בנים:
349
בנות:
385
כיתות:
26
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 53 56 27.3
ב 4 51 58 27.3
ג 3 43 46 29.7
ד 3 40 50 30.0
ה 3 44 41 28.3
ו 3 41 38 26.3
ז 4 37 47 21.0
ח 4 40 49 22.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017