כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
118
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
19.7
שנת הקמה:
2011
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
נחל שורק 5
כתובת למכתבים:
נחל שורק 5, תל אביב - יפו
מיקוד:
68208
טלפון:
03-7440723
טלפון נוסף:
03-7440754
פקס:
03-7440837
דוא"ל:
errorerr@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
עדיה הדר
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
118
בנים:
57
בנות:
61
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 14 20.0
ב 1 9 10 19.0
ג 1 11 13 24.0
ד 1 8 9 17.0
ה 1 13 7 20.0
ו 1 10 8 18.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016