כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
314
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
רמב"ם 7
כתובת למכתבים:
רמב"ם 7, בת ים
מיקוד:
5930512
טלפון:
03-5065518
פקס:
03-6570899
מנהל/ת:
ענת ממן
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
314
בנים:
175
בנות:
139
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 37 28 21.7
ב 2 24 24 24.0
ג 2 27 23 25.0
ד 2 18 22 20.0
ה 3 37 16 17.7
ו 3 32 26 19.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017