כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
280
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
20.0
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
רמב"ם 7
כתובת למכתבים:
רמב"ם 7, בת ים
טלפון:
03-5065518
פקס:
03-6570899
דוא"ל:
mazalash1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ענת ממן
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
280
בנים:
156
בנות:
124
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 17 20.0
ב 2 21 17 19.0
ג 3 35 17 17.3
ד 3 33 26 19.7
ה 2 22 27 24.5
ו 2 22 20 21.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016