כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
623
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
השקמה 28
כתובת למכתבים:
השקמה 28, בת ים
מיקוד:
5957727
טלפון:
03-5530466
פקס:
03-5529522
מנהל/ת:
גלית אטיאס
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
623
בנים:
310
בנות:
313
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 47 53 25.0
ב 4 54 53 26.8
ג 3 45 44 29.7
ד 5 57 60 23.4
ה 3 41 53 31.3
ו 5 66 50 23.2
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017