כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
557
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
25.3
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
פרלשטיין 20
כתובת למכתבים:
פרלשטיין 20, בת ים
מיקוד:
5947304
טלפון:
03-5080062
פקס:
03-5062071
אתר אינטרנט:
www.rishonim.byedu.org.il
מנהל/ת:
עינת חוה ולדמן
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
557
בנים:
279
בנות:
278
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 43 43 21.5
ב 4 42 58 25.0
ג 3 43 41 28.0
ד 3 44 45 29.7
ה 4 43 50 23.3
ו 4 64 41 26.3
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017