כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
73
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
12.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
אור יהודה
פרטי קשר
יישוב:
אור יהודה
כתובת:
ירושלים 9
כתובת למכתבים:
ירושלים 9, אור יהודה
מיקוד:
6026309
טלפון:
03-5334482
פקס:
03-6341218
מנהל/ת:
ענבל רחימי
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית אור יהודה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
73
בנים:
73
בנות:
0
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 22 0 22.0
ב 1 14 0 14.0
ג 1 5 0 5.0
ד 1 10 0 10.0
ה 1 12 0 12.0
ו 1 10 0 10.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017