כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
141
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
2014
רשות:
חבל יבנה
פרטי קשר
יישוב:
בית רבן
כתובת:
בית רבן
כתובת למכתבים:
בית רבן ד.נ. אבטח, בית רבן
מיקוד:
7923900
טלפון:
08-8511905
פקס:
08-8560380
מנהל/ת:
תירצה בן יצחק
מפקח/ת:
יעל הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
גבעת וושינגטון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
141
בנים:
0
בנות:
141
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 40 20.0
י 2 0 45 22.5
יא 1 0 24 24.0
יב 1 0 32 32.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017