כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
150
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
21.4
שנת הקמה:
2014
רשות:
חבל יבנה
פרטי קשר
יישוב:
בית רבן
כתובת:
בית רבן
כתובת למכתבים:
בית רבן ד.נ. אבטח, בית רבן
מיקוד:
7923900
טלפון:
08-8511905
פקס:
08-8560380
מנהל/ת:
תירצה בן יצחק
מפקח/ת:
יעל הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
גבעת וושינגטון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
150
בנים:
0
בנות:
150
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 50 25.0
י 2 0 37 18.5
יא 2 0 38 19.0
יב 1 0 25 25.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017