כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
69
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
34.5
שנת הקמה:
2011
רשות:
אור יהודה
פרטי קשר
יישוב:
אור יהודה
כתובת:
היצירה 8
כתובת למכתבים:
אור יהודה ת.ד. 770, אור יהודה
מיקוד:
60256
טלפון:
03-6346791
פקס:
072-2127886
מנהל/ת:
יחזקאל חנונו
מפקח/ת:
שלמה יששכר יעקבסון
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבה קטנה תומכי תמימים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
69
בנים:
69
בנות:
0
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 27 0 27.0
יב 1 42 0 42.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017