כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
70
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
17.5
שנת הקמה:
2014
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רב ושמואל 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 219, בני ברק
טלפון:
03-5747342
טלפון נוסף:
052-7638605
פקס:
03-6767591
מנהל/ת:
צבי יצחק יהודה שפיצר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת ברסלב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017