כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
138
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
19.7
שנת הקמה:
2014
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
הרב שך 28
כתובת למכתבים:
הרב שך 28, ביתר עילית
מיקוד:
9055348
טלפון:
054-2229622
פקס:
077-4701491
מנהל/ת:
אלימלך איזנר
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אדרת אליהו בית"ר עילית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
138
בנים:
138
בנות:
0
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 0 21.0
ב 1 15 0 15.0
ג 1 21 0 21.0
ד 1 21 0 21.0
ה 1 20 0 20.0
ו 1 21 0 21.0
ז 1 19 0 19.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017