בית ספר אדרת אליהו ביתר עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ביתר עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אדרת אליהו בית"ר עילית
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
אלימלך איזנר
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
8
אשכול למ"ס רשות
1
מורים בעלי תואר שני+
27.3%
חציון וותק הוראה
6 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.4%

עובדי הוראה

10
מורים
1
מורות

תלמידים

149
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

2.0%
עולים
98.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,465,520 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,310,980 ₪
עלות שעות הוראה
1,310,980 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

154,540 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
15,626 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-480
רכישות חוזים והקצבות
85,256 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
54,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
201,626 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
9,472 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
18.6