כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
101
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
33.7
שנת הקמה:
2013
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
נתיבות המשפט 5
כתובת למכתבים:
נתיבות המשפט 5, מודיעין עילית
מיקוד:
7182903
טלפון:
02-5410552
טלפון נוסף:
052-3446434
פקס:
02-5410550
מנהל/ת:
אברהם איצקוביץ
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת חברון גאולה כנסת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017