בית ספר איבדאע זמר

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
זמר
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית זמר
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
44.0%
חציון וותק הוראה
11 שנים
שילוב חינוך מיוחד
100%
כתובת
זמר, זמר
טלפון
09-8743302
מנהל/ת
ליקא אבו ראס יאסין
מפקח/ת
פאתנה דאוד

עובדי הוראה

3
מורים
22
מורות

תלמידים

23
בנים
2
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,228,199 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,134,491 ₪
עלות שעות הוראה
4,134,491 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,093,708 ₪
שירותי היקף
898,902 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
6,242 ₪
חינוך מיוחד
158,968 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-800
רכישות חוזים והקצבות
10,427 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
19,969 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
1,041,646 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
208,329 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
5.0