בית ספר אולפנת השומרון אלקנה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
אלקנה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית אלקנה
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
שלומית בן זמרה
אשכול למ"ס רשות
8
מורים בעלי תואר שני+
51.7%
חציון וותק הוראה
12 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

1
מורים
28
מורות

תלמידים

0
בנים
34
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,752,438 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,328,890 ₪
עלות שעות הוראה
2,328,890 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

423,548 ₪
שירותי היקף
354,336 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
4,507 ₪
חינוך מיוחד
19,594 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-7,120
רכישות חוזים והקצבות
23,062 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
29,169 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
680,817 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
80,096 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
8.5