בית ספר אור שמחה חנמ בנים כפר חב"ד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
שדות דן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית שדות דן
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
שמעון-כדורי ידגר
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
44.4%
חציון וותק הוראה
14 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

10
מורים
8
מורות

תלמידים

53
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

9.4%
עולים
90.6%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,073,849 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,315,910 ₪
עלות שעות הוראה
3,315,910 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

757,939 ₪
שירותי היקף
638,438 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
8,957 ₪
חינוך מיוחד
38,975 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,540
רכישות חוזים והקצבות
22,971 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
55,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
574,102 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
75,825 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
7.6