בית ספר בנציון נתניהו רמלה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
רמלה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
עירית רמלה
רפורמה
אופק חדש
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
3
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
25.0%
חציון וותק הוראה
7 שנים
שילוב חינוך מיוחד
1.1%
כתובת
חיטמן עוזי 31, רמלה
טלפון
08-9563888
מנהל/ת
רויטל פישר
מפקח/ת
רחל ויסברד

עובדי הוראה

1
מורים
15
מורות

תלמידים

110
בנים
72
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,735,067 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,969,725 ₪
עלות שעות הוראה
2,957,975 ₪
עלות שכר - קורונה
11,750 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

765,342 ₪
שירותי היקף
319,842 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
15,214 ₪
חינוך מיוחד
4,800 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-190,412
רכישות חוזים והקצבות
561,824 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
54,074 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
524,177 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,161 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.0