בית ספר אולפנא צביה הר ברכה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
שומרון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
צביה רשת חינוכית תורנית
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
שיר טובה לב
חמישון טיפוח חט"ב
2
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
54.3%
חציון וותק הוראה
10 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
6.7%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

0
מורים
46
מורות

תלמידים

0
בנים
313
בנות

תלמידים עולים

0.3%
עולים
99.7%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,286,930 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,551,888 ₪
עלות שעות הוראה
7,521,263 ₪
עלות שכר - קורונה
30,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

735,042 ₪
שירותי היקף
459,721 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
24,298 ₪
חינוך מיוחד
10,100 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-5,760
רכישות חוזים והקצבות
166,345 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
80,338 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
628,920 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
26,121 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.1