בית ספר אל סביל רמלה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
רמלה
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית רמלה
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
ראשה אלולו
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
35.0%
חציון וותק הוראה
7 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

0
מורים
20
מורות

תלמידים

35
בנים
24
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,461,653 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,187,942 ₪
עלות שעות הוראה
4,187,942 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,273,711 ₪
שירותי היקף
872,688 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
11,183 ₪
חינוך מיוחד
118,537 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-51,085
רכישות חוזים והקצבות
263,250 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
59,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
771,788 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
91,568 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
8.4