כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
426
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
28.4
שנת הקמה:
2016
רשות:
יבנה
פרטי קשר
יישוב:
יבנה
כתובת:
הצדף 9
כתובת למכתבים:
הצדף 9, יבנה
טלפון:
08-6354068
פקס:
08-6203133
מנהל/ת:
דקלה שגיא
מפקח/ת:
מתי פוליקר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית יבנה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
426
בנים:
236
בנות:
190
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 58 45 34.3
ב 4 77 55 33.0
ג 5 59 56 23.0
ד 3 42 34 25.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017