בית ספר אור האמת - בנות אלעד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אלעד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית אלעד
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
ורד גספן
חמישון טיפוח יסודי
3
עשירון טיפוח יסודי
6
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
11.1%
חציון וותק הוראה
21 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2.4%

עובדי הוראה

0
מורים
27
מורות

תלמידים

0
בנים
206
בנות

תלמידים עולים

1.9%
עולים
98.1%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,576,430 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,017,301 ₪
עלות שעות הוראה
3,989,051 ₪
עלות שכר - קורונה
28,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

559,129 ₪
שירותי היקף
264,386 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
21,007 ₪
חינוך מיוחד
8,400 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-76,243
רכישות חוזים והקצבות
282,731 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
58,848 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
528,157 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,793 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
22.9

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'