כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
177
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
2014
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
נחמיה 111
כתובת למכתבים:
נחמיה 111, ראשון לציון
מיקוד:
7552904
טלפון:
03-9580348
מנהל/ת:
בת שבע זילברשטרום
מפקח/ת:
חביב חודידה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
177
בנים:
177
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 33 0 33.0
ב 1 18 0 18.0
ג 1 22 0 22.0
ד 1 21 0 21.0
ה 1 27 0 27.0
ו 1 21 0 21.0
ז 1 22 0 22.0
ח 1 13 0 13.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017