בית ספר אור מלכה ראשון לציון

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ראשון לציון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית ראשון לציון
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
בת שבע זילברשטרום
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
3
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
42.1%
חציון וותק הוראה
11 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2.2%

עובדי הוראה

17
מורים
2
מורות

תלמידים

186
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

4.3%
עולים
95.7%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,323,916 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,015,440 ₪
עלות שעות הוראה
3,004,190 ₪
עלות שכר - קורונה
11,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

308,476 ₪
שירותי היקף
209,890 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
14,965 ₪
חינוך מיוחד
8,850 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,370
רכישות חוזים והקצבות
22,803 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
58,338 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
406,791 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
17,496 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.3

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'