כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
211
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
2016
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
קידוש השם 11
כתובת למכתבים:
קידוש השם 11, ראשון לציון
טלפון:
03-7357770
טלפון נוסף:
03-7357770
פקס:
03-7357767
מנהל/ת:
יעל ביבר אביעד
מפקח/ת:
זמירה בן יוסף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
13
תלמידים:
211
בנים:
93
בנות:
118
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 22 29 25.5
ב 2 30 29 29.5
ג 2 16 36 26.0
ד 2 25 24 24.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017