כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
935
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
32.2
שנת הקמה:
2016
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
שלמה לוי 9
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2301, ראשון לציון
מיקוד:
7512301
טלפון:
03-6327778
פקס:
03-6327796
מפקח/ת:
יורם שמחה
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
ירושלים 119
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2301, ראשון לציון
מיקוד:
7512301
טלפון:
03-6327778
פקס:
03-6327796
מנהל/ת:
שרון שמואל
מפקח/ת:
יורם שמחה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2019
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017