כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
84
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2014
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
קדושת ציון 2
כתובת למכתבים:
ת.ד. 30045, ביתר עילית
מיקוד:
9050001
טלפון:
02-5800144
פקס:
02-5725896
מנהל/ת:
חיה פרימן
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אורחות אבותינו
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
84
בנים:
0
בנות:
84
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 15 15.0
י 1 0 27 27.0
יא 1 0 18 18.0
יב 1 0 24 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017