כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
99
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
2014
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
האדמו"ר מבעלזא 12
כתובת למכתבים:
האדמו"ר מבעלזא 12, בית שמש
טלפון:
02-9920681
פקס:
02-9920763
מנהל/ת:
איתן ידגר
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות תורת אמך בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
99
בנים:
0
בנות:
99
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 29 29.0
י 1 0 25 25.0
יא 1 0 25 25.0
יב 1 0 20 20.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017