כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
213
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
30.4
שנת הקמה:
2015
רשות:
קלנסווה
פרטי קשר
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1355, קלנסווה
מיקוד:
4064000
טלפון:
09-7937712
פקס:
09-7990790
מנהל/ת:
מאמון אבו אל היגא
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת אלאסלאם אלאסלמי
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
213
בנים:
96
בנות:
117
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 63 59 30.5
ח 3 33 58 30.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017