בית ספר מקיף בית חנינה לבנות ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
ליאנא האשם
חמישון טיפוח חט"ב
5
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ב
9
עשירון טיפוח חט"ע
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
49.2%
חציון וותק הוראה
11 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0.7%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
63
מורות

תלמידים

0
בנים
911
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

14,930,263 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

12,722,195 ₪
עלות שעות הוראה
12,698,695 ₪
עלות שכר - קורונה
23,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,208,068 ₪
שירותי היקף
1,095,518 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
86,818 ₪
חינוך מיוחד
88,911 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-5,490
רכישות חוזים והקצבות
838,773 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
103,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
510,456 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
16,249 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
31.4