כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
122
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
17.4
שנת הקמה:
2014
רשות:
רמת השרון
פרטי קשר
יישוב:
רמת השרון
כתובת:
שכ הכפר הירוק
כתובת למכתבים:
שכ הכפר הירוק, רמת השרון
טלפון:
03-6455666
טלפון נוסף:
052-6130127
פקס:
02-5346556
מנהל/ת:
הדס-יפה גוטליב בורשטין
מפקח/ת:
רוני וינברג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
חקלאי הכפר הירוק
שפה:
אנגלית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
122
בנים:
48
בנות:
74
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 3 7 10.0
יא 3 22 28 16.7
יב 3 23 39 20.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017