כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2014
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב עוזיאל 66
כתובת למכתבים:
הרב עוזיאל 66, בני ברק
טלפון:
03-6711703
מנהל/ת:
מיכל אלקריף
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אגודת על"ה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017