כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
104
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
2013
רשות:
נחל שורק
פרטי קשר
יישוב:
יד בנימין
כתובת:
מעלה עמוס 5
כתובת למכתבים:
מעלה עמוס 5 ת.ד. 171, יד בנימין
מיקוד:
7681200
טלפון:
08-8691696
פקס:
08-8691734
מנהל/ת:
נעם כרמיאל
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
104
בנים:
0
בנות:
104
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 24 24.0
י 1 0 28 28.0
יא 1 0 30 30.0
יב 1 0 22 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017