כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
126
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
2013
רשות:
נחל שורק
פרטי קשר
יישוב:
יד בנימין
כתובת:
מעלה עמוס 5
כתובת למכתבים:
מעלה עמוס 5 ת.ד. 171, יד בנימין
מיקוד:
7681200
טלפון:
08-8691696
פקס:
08-8691734
מנהל/ת:
נעם כרמיאל
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
126
בנים:
0
בנות:
126
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 26 26.0
י 1 0 28 28.0
יא 1 0 23 23.0
יב 2 0 49 24.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017