בית ספר אולפנת טהר יד בנימין

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
נחל שורק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
צביה רשת חינוכית תורנית
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
נעם כרמיאל
חמישון טיפוח חט"ע
1
עשירון טיפוח חט"ע
2
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
36.8%
חציון וותק הוראה
12 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.9%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

1
מורים
18
מורות

תלמידים

0
בנים
103
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,906,502 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,736,050 ₪
עלות שעות הוראה
2,736,050 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

170,452 ₪
שירותי היקף
654 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
7,907 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
17,351
התחשבנות רשויות
‎-4,100
רכישות חוזים והקצבות
128,640 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
28,024 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.8