כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
יג - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
41
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
20.5
שנת הקמה:
2004
רשות:
ברנר
פרטי קשר
יישוב:
מחנה תל נוף
כתובת:
מחנה תל נוף
כתובת למכתבים:
גדרה ת.ד. 3500, גדרה
מיקוד:
70700
טלפון:
08-8591377
פקס:
08-8684136
מנהל/ת:
אבי בזה
מפקח/ת:
אסף מנוחין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
41
בנים:
38
בנות:
3
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יג 1 15 0 15.0
יד 1 23 3 26.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017