כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
יג - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
61
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
20.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
לוד
כתובת למכתבים:
לוד, לוד
מיקוד:
70100
טלפון:
03-9711249
טלפון נוסף:
03-9353619
פקס:
03-9732497
מנהל/ת:
חדוה גלזר
מפקח/ת:
אסף מנוחין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
12
תלמידים:
61
בנים:
58
בנות:
3
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יג 2 42 1 21.5
יד 1 16 2 18.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017