כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
110
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
13.8
שנת הקמה:
1970
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
הצנחנים 2
כתובת למכתבים:
הצנחנים 2, לוד
מיקוד:
7131602
טלפון:
08-9211698
טלפון נוסף:
08-9222392
פקס:
08-9292021
מנהל/ת:
קלוד יגאל בוגנים
מפקח/ת:
אביבה (ויוי) עטרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
נעמ"ת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
110
בנים:
74
בנות:
36
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 13 3 16.0
י 1 12 10 22.0
יא 3 28 15 14.3
יב 3 21 8 9.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017