כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
283
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
16.6
שנת הקמה:
1970
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
אלפסי 13
כתובת למכתבים:
אלפסי 13, ראשון לציון
מיקוד:
7552417
טלפון:
03-9467754
פקס:
03-9469345
מנהל/ת:
אראלה גליקמן שאול
מפקח/ת:
יורם שמחה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
נעמ"ת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
283
בנים:
211
בנות:
72
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 35 20 18.3
יא 4 48 17 16.3
יב 4 55 20 18.8
יג 4 44 7 12.8
יד 2 29 8 18.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017