כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
448
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
1959
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
בן חמו אהרן 5
כתובת למכתבים:
לוד ת.ד. 301, לוד
מיקוד:
71103
טלפון:
08-9224441
פקס:
08-9256476
מנהל/ת:
עירית לדרברג
מפקח/ת:
(אביבה (ויוי עטרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
60
תלמידים:
448
בנים:
205
בנות:
243
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 38 46 28.0
י 3 26 37 21.0
יא 5 63 75 27.6
יב 6 78 85 27.2
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017