כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
272
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1958
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
שמואל הנגיד 8
כתובת למכתבים:
שמואל הנגיד 8, פתח תקווה
מיקוד:
4927505
טלפון:
03-9308044
פקס:
03-9318579
מנהל/ת:
מתן אדלר
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
המרכז לחינוך בית בלומה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
53
תלמידים:
272
בנים:
0
בנות:
272
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 71 23.7
י 4 0 88 22.0
יא 3 0 50 16.7
יב 3 0 63 21.0
מדדי בחינות בגרות
מדד 2008 2009 2010
קבוצת התייחסות ב ג ג
עשירון הישגים בבחינות 3 4 5
עשירון הוגנות בבחינות 2 5 10
עשירון החזקת תלמידים 4 5 5
שיעור הזכאים לבגרות [1] 57.53% 45.10% 59.38%
הפרש זכאים לבגרות [2] -0.59% 0.00% -0.64%
שיעור המצטיינים [1] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 17.81% 17.65% 18.75%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 6.85% 0.00% 3.13%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 68.49% 49.02% 70.31%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 79.45% 64.71% 59.38%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 65.75% 50.98% 62.50%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 83.56% 68.63% 67.19%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 73.97% 58.82% 68.75%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017