כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
48
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
9.6
שנת הקמה:
2012
רשות:
מטה יהודה
פרטי קשר
יישוב:
כפר זוהרים
כתובת:
כפר זוהרים
כתובת למכתבים:
ת.ד. 686, קרית גת
מיקוד:
8210602
טלפון:
072-2794418
טלפון נוסף:
054-2068911
פקס:
072-2794753
מנהל/ת:
יוחנן כהן
מפקח/ת:
יעקב שבות
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
48
בנים:
48
בנות:
0
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 3 0 3.0
יא 2 31 0 15.5
יב 2 14 0 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017