כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
233
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
25.9
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב מן ההר 16
כתובת למכתבים:
הרב מן ההר 16, ירושלים
מיקוד:
9313787
טלפון:
02-6763363
פקס:
02-6763363
מנהל/ת:
אברהם עמרם שבת
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
233
בנים:
233
בנות:
0
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 31 0 31.0
ב 1 30 0 30.0
ג 1 22 0 22.0
ד 2 44 0 22.0
ה 1 35 0 35.0
ו 1 28 0 28.0
ז 1 29 0 29.0
ח 1 14 0 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017