בית ספר אור ברמה - בנים ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
משה יהודה רבינוביץ
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
8
אשכול למ"ס רשות
3
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

176
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

17.6%
עולים
82.4%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

822,039 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

764,462 ₪
עלות שעות הוראה
753,212 ₪
עלות שכר - קורונה
11,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

57,577 ₪
שירותי היקף
53,629 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,315 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
2,633 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
121,502 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
5,523 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
22.0