כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
94
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
31.3
שנת הקמה:
2012
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבן יוחנן בן זכאי 8
כתובת למכתבים:
לנדאו חיים 5 ת.ד. 1922, בני ברק
מיקוד:
5111802
טלפון:
073-2245504
פקס:
03-6197130
מנהל/ת:
ברוך דיסקין
מפקח/ת:
שלמה יששכר יעקבסון
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת ארחות תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
94
בנים:
94
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 28 0 28.0
י 1 35 0 35.0
יא 1 31 0 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017