כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
327
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
36.3
שנת הקמה:
2012
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יונתן בן עוזי 19
כתובת למכתבים:
רבי יונתן בן עוזי 42, אלעד
מיקוד:
4082038
טלפון:
03-6222769
פקס:
03-6222770
מנהל/ת:
בלומה פרידמן
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות צמח צדיק ויזניץ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
327
בנים:
0
בנות:
327
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 87 29.0
י 2 0 81 40.5
יא 2 0 83 41.5
יב 2 0 76 38.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017