כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
267
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
19.1
שנת הקמה:
2012
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 14
כתובת למכתבים:
נחל דולב 14, בית שמש
מיקוד:
99621
פקס:
02-5864871
מנהל/ת:
יהודית עליזה אפרתי
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 14
כתובת למכתבים:
נחל דולב 14, בית שמש
מיקוד:
99621
טלפון:
02-9924170
מנהל/ת:
ורדית כהנא
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
267
בנים:
0
בנות:
267
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 54 27.0
ח 3 0 48 16.0
ט 3 0 57 19.0
י 1 0 3 3.0
יא 3 0 62 20.7
יב 2 0 43 21.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017