כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
311
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
2012
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 14
כתובת למכתבים:
נחל דולב 14, בית שמש
מיקוד:
9962116
פקס:
02-5864871
מנהל/ת:
יהודית עליזה אפרתי
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 14
כתובת למכתבים:
נחל דולב 14, בית שמש
מיקוד:
9962116
טלפון:
02-9924170
מנהל/ת:
ורדית כהנא
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
311
בנים:
0
בנות:
311
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 70 23.3
ח 3 0 70 23.3
ט 2 0 45 22.5
י 2 0 40 20.0
יא 3 0 57 19.0
יב 1 0 29 29.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017