כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
247
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
20.6
שנת הקמה:
2012
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 14
כתובת למכתבים:
נחל דולב 14, בית שמש
מיקוד:
99621
פקס:
02-5864871
דוא"ל:
esterroz2@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סימון שירן
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל דולב 14
כתובת למכתבים:
נחל דולב 14, בית שמש
מיקוד:
99621
טלפון:
02-9924170
דוא"ל:
esterroz2@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ורדית כהנא
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
בית ספר חרדי לאומי אהבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
247
בנים:
0
בנות:
247
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 39 19.5
ח 3 0 58 19.3
ט 1 0 27 27.0
י 2 0 40 20.0
יא 2 0 46 23.0
יב 2 0 37 18.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016