בית ספר אג'יאל אלקודס ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
כפר עקב לקידום החינוך
רפורמה
עוז לתמורה
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ע
10
אשכול למ"ס רשות
3
בחינוך טכנולוגי
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
הגשה לבגרות
לא
כתובת
שכ כפר עקב, ירושלים
טלפון
02-5849808
מנהל/ת
גמאל ג'בארין
מפקח/ת
נגוהה פרחאת

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

148
בנים
150
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,889,553 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,743,850 ₪
עלות שעות הוראה
2,743,850 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

145,703 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
25,057 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-2,040
רכישות חוזים והקצבות
102,686 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
9,629 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.8