כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
128
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
25.6
שנת הקמה:
2011
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
אבני נזר 59
כתובת למכתבים:
נתיבות המשפט 19, מודיעין עילית
מיקוד:
7182910
טלפון:
08-9743848
פקס:
153-89743848
מנהל/ת:
אושרת טולידאנו
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות למען אחי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017