כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
359
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
25.6
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ואדי אל ג'וז
כתובת למכתבים:
אל סלאח 22 ת.ד. 55031, ירושלים
מיקוד:
9155001
טלפון:
02-6260857
פקס:
02-6266910
מנהל/ת:
תגריד אבו אלפילאת ברקאת
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
חברת אלזהרא
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
359
בנים:
279
בנות:
80
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 16 7 23.0
ב 1 13 10 23.0
ג 1 19 4 23.0
ד 1 11 13 24.0
ה 1 18 9 27.0
ו 1 19 2 21.0
ז 1 20 7 27.0
ח 2 40 11 25.5
ט 1 34 3 37.0
י 1 25 4 29.0
יא 1 28 5 33.0
יב 2 36 5 20.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017