כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
120
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
30.0
שנת הקמה:
2011
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי שמעון בר יוחא 21
כתובת למכתבים:
רבי שמעון בר יוחא 21, מודיעין עילית
מיקוד:
7183321
טלפון:
08-9768924
פקס:
153-89768924
מנהל/ת:
אליהו דוד אוחנה
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור יחזקאל מודיעין עילית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017