כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
25
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
6.3
שנת הקמה:
2012
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
האדריכל 7
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5788, ירושלים
מיקוד:
9105701
טלפון:
02-5388484
מנהל/ת:
עליזה חודר
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שיח' סוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
7
תלמידים:
25
בנים:
0
בנות:
25
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ד 1 0 6 6.0
ח 1 0 5 5.0
יא 1 0 8 8.0
יב 1 0 6 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017