כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
386
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
2002
רשות:
קלנסווה
פרטי קשר
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
קלנסווה ת.ד. 3367, קלנסווה
מיקוד:
4064000
טלפון:
09-8781594
פקס:
09-8781594
מנהל/ת:
ראודה נאטור אבו עיטה
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית קלנסווה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
386
בנים:
188
בנות:
198
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 6 68 75 23.8
יא 6 78 78 26.0
יב 4 42 45 21.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017