כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,593
כיתות:
59
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
1997
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 6440, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-9071349
פקס:
03-9379636
מנהל/ת:
נאשד בדיר
מפקח/ת:
יוסוף עאסי
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 448, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-6021553
פקס:
03-5069319
מנהל/ת:
עדנאן סרסור
מפקח/ת:
יוסוף עאסי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
159
תלמידים:
1,593
בנים:
790
בנות:
803
כיתות:
53
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 10 149 144 29.3
ח 10 131 140 27.1
ט 9 134 121 28.3
י 10 143 133 27.6
יא 10 116 135 25.1
יב 10 117 130 24.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017